Art

The foundation organises the yearly festival Manifestations - Will the Future Design Us? One of the 8 largest exhibitions during the Dutch Design Event, in Eindhoven, the Netherlands. The week has 350,000 visitors.

Goals are:
1. healthy development of technology.
2. reaching people from outside the art-bubble, using art as an inspiring language, philosophizing visually.

Technology

The foundation develops several techforgood projects, for instance:
- PITCHFORK (Crypto processors for Everyone \o/). The PITCHFORK is a free/libre hardware device for compartmentalizing key material and cryptographic operations in a small and durable USB device. More info.
- Parltrack, the largest free open database on the European Parliament, a useful tool for human rights organisations, scientists, journalists and NGOs. More info.
- European Firmware Library
- Corona contact tracing protocol research and more.

New Projects

We keep developing new projects. If you have any great ideas, you want to collaborate, or seek help using our projects, let us know!

People

Stichting Art & Technology (foundation of Art & Technology) is a Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) (Cultural Good Cause), its main curator is ViolaVirus.
Founded in 2015, but created in 2008, as a split-up of PLANETART, known for organising leading art festivals in the Netherlands, like GOGBOT festival (Enschede), Twente Biennale, TEC ART (Rotterdam).

Director (Bestuurder): V.E. van Alphen MSc, MBA.


Supervisory Board (Raad van Toezicht):

drs. G.J.W.M. Altena - Director (Pangea Foundation – for society and culture criticism)
drs. A.B.A.G. Rasing - Secretary (Odeon Foundation – strengthening the cultural infrastructure)
F.C. Manders (Hyperspace Institute – Professional Association (Beroepsvereniging) AR VR MR)
J.D. Huizenga (Head of Department Interactive/Media/Design at Royal Academy of Art, The Hague, Co-Founder European Street Design Challenge, vrml Waag society)
mr. A. de Raad (Notary, Legal, MSX game background)

Advisory Board (Raad van Advies):

J. Wieringa (Business Leader Cultural center DOOR, Dordrecht, the Netherlands)
J. A. Lino ( Designer / Professor Media, Interaction and Narration / Theme Leader Creative Economy Fontys, previous Business Leader of STRP festival, Designhuis, Eindhoven, the Netherlands)
drs. J. Post (previous director PHILIPS, Red Cross, Director of Chamber of Commerce Amsterdam, the Netherlands)

Legal ANBI information:

Doelstelling: Het onderzoeken en presenteren van hedendaagse beeldende kunst en technologie.
Hoofdlijnen beleidsplan:
Het werk dat de instelling doet: onderzoek en presentatie in de vorm van expo's, ondersteuning van onderzoek, ontwikkeling, verspreiding, promotie en begeleiding van beeldende kunstvormen met een experimenteel en onderzoekend karakter, met focus op innovatie en technologie. Focus op kwaliteit, toegankelijkheid en menselijkheid. Daarnaast diverse samenwerkingen met andere culturele organisaties en opleidingen op gebied van kunst, festivals en technologie. De stichting werkt veel samen met andere culturele instellingen.
De manier waarop de instelling geld werft: Via giften en donaties, subsidies en sponsorbijdragen, erfstellingen/legaten, divers.
Het beheer van het vermogen wordt beheerd door het Bestuur en Raad van Toezicht.
De besteding van het vermogen wordt alleen besteed binnen de doelstellingen van de stichting en wordt door de Raad van Toezicht getoetst, volgens het principe van onafhankelijke besluitvorming.
De stichting heeft NIET als doel het maken van winst.
Stichting Art & Technology werkt vanuit de Code Cultural Governance.
Beloningsbeleid: Per 2020 is het plan diverse medewerkers in loondienst te nemen, volgens Fair Practice. De stichting werkt daarnaast voornamelijk met vrijwilligers, en incidenteel/bij projecten indien noodzakelijk een ingehuurd externe professional. De commissarissen en leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, ze hebben wel recht op een onkostenvergoeding die redelijkerwijs past bij hun functie.
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Inhoudelijk Verslag 2015
Financieel Verslag 2015
Inhoudelijk Verslag 2016
Financieel Verslag 2016
Inhoudelijk Verslag 2017
Financieel Verslag 2017
Inhoudelijk Verslag 2018
Financieel Verslag 2018
Inhoudelijk Verslag 2019
Financieel Verslag 2019
Inhoudelijk Verslag 2020
Financieel Verslag 2020
Inhoudelijk Verslag 2021
Financieel Verslag 2021
Inhoudelijk Verslag 2022
Financieel Verslag 2022
Inhoudelijk Verslag 2023
Financieel Verslag 2023

Meer informatie over Doneren aan Culturele ANBI's? Klik hier: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/hoeveel_aftrek_krijg_u/voorbeelden_berekening_giften

Get in touch: